Obiectivele fundamentale ale departamentului

Istoricul predării informaticii de gestiune evidenţiază o serie de repere cronologice comune  cu cele ale dezvoltării informaticii industriale din România,  distingându-se două perioade importante în evoluția sa:

Progresele rapide şi continue ale noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor au contribuit la emergenţa unor standarde ocupaţionale legate de informatica de gestiune şi de sistemele informaţionale ale întreprinderii.

Obiectivele fundamentale ale Departamentului de Informatică de Gestiune sunt acelea de a statua bazele culturale, metodologice, tehnologice şi de utilizare a sistemelor informatice de gestiune care facilitează şi stimulează expansiunea rapidă şi dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (IT&C) circumscrise domeniului financiar-contabil.

Disciplinele de informatică predate evoluează în concordanţă cu dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei. Acestea contribuie la dobândirea unor cunoştinţe emergente noilor cerinţe ale pieţei forţei de muncă în acord cu transformarea progresivă a practicilor operaţionale din mediului economic circumscrise domeniului financiar-contabil.

Oferta de formare în domeniul informaticii de gestiune are următoarele obiective derivate:

 • Pregătirea studenţilor şi masteranzilor pentru a înţelege, a utiliza şi a dezvolta tehnologiile informaţiei;
 • Dobândirea unui nivel de competenţă şi expertiză necesar practicării unor meserii în acord cu standardele ocupaţionale specifice managementului sistemelor informaţionale (analist şi/sau auditor IT, analist-programator, programator) ;
 • Facilitarea integrării imediate pe piaţa forţei de muncă şi asigurarea unei evoluţii profesionale semnificative în domeniul financiar-contabil;

Competenţe şi aptitudini conferite de disciplinele de informatică

Disciplinele de informatică din portofoliul departamentului de Informatică de Gestiune au ca scop dobândirea următoarelor competenţe şi aptitudini:

 • Aptitudini de proiectare şi realizare a paginilor web
 • Aptitudini de utilizare profesională a tehnologiei aplicaţiilor de tip Office;
 • Aptitudini de proiectare şi utilizare a aplicaţiilor cu baze de date;
 • Aptitudini de programare orientată pe obiecte a aplicaţiilor de gestiune;
 • Aptitudini şi competenţe de conceptualizare, proiectare, realizare şi mentenanţă şi evaluare a sistemelor informatice de gestiune;
 • Aptitudini de alegere a unor soluţii informatice pertinente în acord cu specificul întreprinderii;
 • Aptitudini de a defini strategia sistemelor informaţionale, managementul evoluţiei lor în contextul schimbării ;
 • Aptitudini de utilizare a tehnologiilor informaţionale specifice informaticii decizionale;
Parteneri: